În conformitate cu Legea 161 din aprilie 2003, privind transparenţa şi sancţionarea corupţiei, Legea nr.393 din 28 septembrie 2004, privind statutul aleşilor locali şi cu OUG nr.14 din 3 martie 2005, privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, toate persoanele care ocupă demnităţi publice, funcţii publice, funcţionarii publici şi în domeniul afacerilor sunt obligate să-şi declare averea şi eventualele conflicte de interese.

Declaratii de avere consilieri – mandat 2004-2008
Declaratii de avere consilieri – mandat 2008-2012

 

* Pagina in lucru * 

 

Anul 2012 2013 2014 2015
Aldea Gheorghe
Presedinte-I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului, prestari servicii si comert
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere schimbare viceprimar
Declaratie de interese schimbare viceprimar
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Amariei Vasile
Secretar-IV. Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Artene Costel
Membru-III. Comisia pentru învatamânt, sanatate, cultura, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Arteni Gheorghe
Membru-II. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Barascu Cristian
Presedinte-II. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Barbacut Mihaela
Presedinte-III. Comisia pentru învatamânt, sanatate, cultura, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Bulaicon Constantin
Membru-IV. Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere schimbare viceprimar
Declaratie de interese schimbare viceprimar
Bulboaca Constantin
Membru-III. Comisia pentru învatamânt, sanatate, cultura, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Corduneanu Ioan
Secretar-I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului, prestari servicii si comert
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Dominte Viorel
Membru-IV.Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Dulgheriu Maria
Secretar-III. Comisia pentru învatamânt, sanatate, cultura, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Ghilea Sabin
Presedinte-IV. Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Grigoras Liviu
Presedinte-IV. Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Ilie Cornelia
Membru-IV. Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinei publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Matei Gabriel
Secretar-II. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, Membru-I.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului, prestari servicii si comert
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Mihai Ioan
Membru-II. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Mogos Eugen
Presedinte-I.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului, prestari servicii si comert
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Murariu George-Bogdan
Secretar-I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului, prestari servicii si comert
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Pintilie Matei
Membru-II. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Sburlea Vasile
Membru-I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului, prestari servicii si comert
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Tomescu Lauretiu-Daniel
Membru-I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului, prestari servicii si comert
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere din mai 2013
Declaratie de interese din mai 2013
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Vitcu Mihai
Membru-III. Comisia pentru învatamânt, sanatate, cultura, culte, protectie sociala, activitati sportive si de agrement
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere
Declaratie de interese