Anul 2015

Raport activitate Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului, prestări servicii şi comerţ: vol 1

Raport activitate Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului, prestări servicii şi comerţ: vol 2

Raport activitate Comisia pentru învatamânt, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement:

Raport activitate Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:

Raport activitate consilier local Amariei Vasile

Raport activitate consilier local Sburlea Vasile

Raport activitate consilier local Dulgheriu Maria

Raport activitate consilier local Murariu George-Bogdan

Raport activitate consilier local Aldea Gheorghe

Anul 2014

Raport activitate Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului, prestări servicii şi comerţ: vol 1

Raport activitate Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
municipiului, prestări servicii şi comerţ: vol 2

Raport activitate Comisia pentru învatamânt, sănătate, cultură, culte, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement:

Raport activitate Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:

Raport activitate viceprimar/consilier local Aldea Gheorghe

Raport activitate consilier local Amariei Vasile

Raport activitate consilier local Arteni Gheorghe

Raport activitate consilier local Dulgheriu Maria

Raport activitate consilier local Murariu George-Bogdan

Raport activitate consilier local Pintilie Matei-Constantin

Raport activitate consilier local Sburlea Vasile

Raport activitate consilier local Tomescu Laurentiu

Raport activitate consilier local Vitcu Mihai

Raport activitate consilier local Barascu Cristian