Ultimii 25 de ani au fost în acest sens o mărturie a schimbărilor majore la nivelul creşterilor economice, a dezvoltării umane şi a protecţiei mediului, urmare a apelurilor insistente, a responsabilităţii concentrate a tuturor forurilor mondiale de decizie. Sunt reprezentative în acest sens Conferinţa Mondialţ asupra Mediului din 1972 desfăşurată la Stockholm şi Conferinţa Mondială asupra Mediului şi Dezvoltării de la Rio de Janeiro din 1992. O comparaţie între cele două întâlniri la nivel mondial pune în evidenţă schimbarea în modul de abordare a problemelor pe termen lung în vederea dezvoltării umane.

În timp ce la Stockholm au fost făcute demersuri în vederea reducerii poluării şi a prevenirii epuizării resurselor, la Rio se conturează strategiile ce promovează dezvoltarea umană prin creşterea economică bazată pe managementul durabil al resurselor naturale de bază. La această conferinţă, peste 170 de state au susţinut un plan de acţiune pentru dezvoltarea globală a secolului 21.

Acest plan cunoscut sub numele de Agenda 21 a introdus noi concepţii despre modul de abordare a numeroaselor probleme cu care se confruntă umanitatea odată cu trecerea la noul mileniu.

Ce este dezvoltarea durabilă ?
Dezvoltarea durabilă a fost definită iniţial în 1987 în Raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare a ONU, cunoscut sub numele de Raportul Brundtland: „Umanitatea are capacitatea de a realiza o dezvoltare durabilă – de a garanta satisfacerea necesităţilor actuale fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi”.

Dezvoltarea durabilă îmbunătăţeşte calitatea vieţii oamenilor, în limitele funcţionării sistemelor de menţinere a vieţii de pe planetă. Dezvoltarea durabila este mai mult un proces de schimbare decat un scop in sine; ea poate introduce noi viziuni asupra oraselor si satelor noastre, dar trebuie sa porneasca de la interesele comunitatii locale.

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA
(Document supus dezbaterii publice.
Contact: Corneliu Monoranu, Romica Buta, Biroul Local AL 21,
Tel. 0230.540600, E-mail: primaria_city_hall@falticeni.ro, Primaria Municipiului Falticeni)

Local Agenda – Local Plan for Sustainable Development City of Falticeni