SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

În conformitate cu Hotararea nr.9 din 10 ianuarie 2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile ulterioare, respectiv a art.6, alin (2) prin care se precizeaza:
„Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cazul in care contracteaza si/sau garanteaza finantari rambursabile interne si externe, sa publice pe pagina de internet a unitatilor administrativ-teritoriale respective, pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, urmatoarele date:

a) hotararea Comisiei, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate si/sau garantate, in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale;
d) durata serviciului datoriei publice locale a fiecarei finantari rambursabile, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare, exprimata in luni;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.”
va informam:

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.12.2009

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 30.09.2009

Autorizarea contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 3.000.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local

SITUATIA privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.08.2009

Calculul gradului de indatorare a bugetului locala al Municipiului Falticeni in urma contractarii de finantari rambursabile

Situatie privind serviciul datoriei publice locale