ACTE   NORMATIVE   REFERITOARE LA   PROTECTIA   MEDIULUI

Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava

Anunt – Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava

Lege nr. 137/1995 Legea protectiei mediului ( M.Of. nr. 304 din 12/30/1995)

 • actualizate limite amenzi prin: Hotarare nr. 314/1998

 

 • completat prin: Lege nr. 159/1999

 

 • abrogate articole prin: Lege nr. 453/2001

 

 • modificat si completat prin: Ordonanta de urgenta nr. 91/2002

 

 • modificat si completat prin: Lege nr. 294/2003

Ordonanta de urgenta nr. 34/2002 ( M.Of. nr. 223 din 04/03/2002)
Ordonanta de urgenta privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii.

 • aprobata cu modificari prin: Lege nr. 645/2002
  Hotarare nr. 127/1994 (M.Of. nr. 94 din 04/12/1994)
  Hotarare privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele privind protectia mediului inconjurator.
 • modificat prin: Hotarare nr. 254/1995

Hotarare nr. 314/1998 (M.Of. nr. 221 din 06/17/1998)
Hotarare privind actualizarea limitelor amenzilor prevazute in Legea protectiei mediului nr. 137/1995.
Hotarare nr. 1115/2002 (M.Of. nr. 781 din 10/28/2002)
Hotarare privind accesul liber la informatia privind mediul.
Ordonanta de urgenta nr. 243/2000 (M.Of. nr. 633 din 12/06/2000)
Ordonanta de urgenta privind protectia atmosferei.

 • aprobata cu modificari prin: Lege nr. 655/2001

Lege nr. 107/1999 (M.Of. nr. 304 din 06/29/1999)
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/1998 privind unele masuri pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate.
Lege nr. 18/1991 (M.Of. nr. 37 din 02/20/1991)
Legea fondului funciar.

 • modificat prin: Lege nr. 29/1991

 

 • modificat prin: Ordonanta nr. 23/1992

 

 • modificat prin: Ordonanta nr. 46/1994

 

 • modificat prin: Ordonanta nr. 57/1997

 

 • modificat si completat prin: Lege nr. 169/1997

 

 • abrogate articole prin: Lege nr. 54/1998

 

 • prorogat termen(e) prin: Ordonanta de urgenta nr. 69/2000

 

 • modificat si completat prin: Ordonanta de urgenta nr. 102/2001

 

 • completat prin: Lege nr. 545/2001

 

 • prorogat termen(e) prin: Lege nr. 389/2002

Ordonanta de urgenta nr. 78/2000 (M.Of. nr. 283 din 06/22/2000)
Ordonanta de urgenta privind regimul deseurilor.

 • aprobata cu modificari prin: Lege nr. 426/2001

Lege nr. 426/2001 (M.Of. nr. 411 din 07/25/2001)
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.
Ordonanta nr. 87/2001 (M.Of. nr. 543 din 09/01/2001)
Ordonanta privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor.

 • aprobata cu modificari prin: Lege nr. 139/2002

 

 • modificat prin: Ordonanta nr. 35/2003

 

 • modificat si completat prin: Ordonanta nr. 34/2004

Lege nr. 139/2002 (M.Of. nr. 233 din 04/08/2002)
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor.
Hotarare nr. 162/2002 (M.Of. nr.164 din 03/07/2002)
Hotarare privind depozitarea deseurilor.
Hotarare nr. 349/2002 (M.Of. nr. 269 din 04/23/2002)
Hotarare privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

Lista completa a actelor normative cu privire la protectia mediului

 

 

Scurt istoric „Metadet”

Năşită în 1982 de Elena Ceauşescu, concepută pentru a fi al doilea producător din România de polimetacrilat de metil după Copşa Mică, METADET – iniţial CHIMIA – a fost cea mai mare societate din Fălticeni. După 1990, însă, aceeaşi scară de mărime s-a aplicat şi în privinţa problemelor acumulate, ceea ce a condus la diminuarea numărului de angajaţi de la 1050 la 144 cu puţin înainte de închiderea definitivă.

După închiderea societăţii METADET depozitul ACH a fost preluat de Primărie. Depozitul însemna, de fapt: 4 rezervoare, cu aproximativ 730 mc de deşeuri, aflate într-o avansată stare de degradare, gata să se fisureze sau să se prăbuşească în orice moment.

 

 • 1988 – primul incident – Din cauza unei acţiuni umane greşite, a fost declanşată o reacţie chimică necontrolată, urmată de o puternică explozie. Poluarea extrem de gravă de atunci a ucis mai mult de 100 de bovine şi a otrăvit zona şi apele raului Şomuzul Mare.

 

 • decembrie 2000 – păşune otrăvită în Fălticeni. Zece oi au murit după ce au păscut iarba pe păşunea cartierului Ţarna Mare, în vecinătatea METADET. Accidentul ecologic a fost provocat de SC „DALEX”, care s-a apucat de tăiat conductele de la rezervoarele cu cianuri. În urma acestei operaţiuni, pe platforma betonată s-a scurs o cantitate de acid cianhidric care a ajuns şi pe păşunea din imediata apropiere a platformei, provocând moartea celor zece oi. Mirosul substanţei se simţea şi în atmosferă. În urma prelevării de probe, s-a constatat că substanţa nu a ajuns în apa râului Şomuzul Mare, aflat la doar 50 de metri de rezervoare.

 

 • ianuarie 2001 – La nici o lună după acest eveniment, alarmă ecologică pe rîul Siret. Apele rîurilor Siret şi Şomuzul Mare, otrăvite cu cianuri. Peste 30 de tone de peşti morţi plutesc pe râul Siret, pâna la Paşcani, iar pe Şomuzul Mare fauna acvatică a fost distrusă aproape în totalitate. Concentraţia maximă admisă de cianuri a fost depăşită de 130 ori, iar cea de amoniu de 6 ori.
 • 2001 – A început operaţiunea de neutralizare a depozitului ACH, operaţiune dificilă şi costisitoare. Din banii primiţi (circa 5 miliarde de lei) s-a reuşit doar lichidarea rezervorului D3 (170 de tone), care era şi cel mai afectat.
 • 2004 – au fost alocate fonduri substanţiale de la Administraţia Fondului de Mediu (12,5 miliarde de lei), bani cu care s-a trecut, imediat, la neutralizarea substanţelor din celelalte trei rezervoare rămase în picioare. Procesul de neutralizare a durat circa 8 luni, timp în care aproape 92 de tone de deşeuri solide au fost ambalate în saci de plastic şi transportate la incineratorul unei societăţi din Rădăuţi. Pentru neutralizarea deşeurilor lichide, acestea au fost trecute prin staţia de epurare.

 

 • ianuarie 2005 – A fost lichidat depozitul de acetoncianhidrina de la fosta societate METADET, după aproape 20 de ani în care a reprezentat un veritabil pericol ecologic pentru întreaga zonă.

 

ACTIVITATI  SPECIFICE

 

 • ecologizarea şi urmărirea păstrării curăţeniei pe cursurile de apă, în special Pârâul Târgului şi în colaborare cu SC Piscicola a malurilor iazurilor;
 • urmărirea calităţii apei potabile furnizată populaţiei prin participarea la acţiunile întreprinse de Centrul Teritorial de Sănătate Publică Fălticeni în cadrul programului special stabilit de Direcţia de Sănătate Publică Suceava (în fiecare an CTSP Fălticeni derulează două acţiuni complexe – martie şi august -, pentru expertizarea surselor locale de apă);
 • la începutul acestui an, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava a efectuat măsurători ale poluanţilor gazoşi, pulberi şi monoxid de carbon, cu ajutorul autolaboratorului de specialitate. Interpretarea rezultatelor cuprinse în raportul privind rezultatele analizelor de emisii din centrul municipiului a avut în vedere şi caracteristicile de amplasament şi condiţiile meteo ale regiunii. Municipiul Fălticeni este înconjurat de livezi şi are pe latura de nord-est o salbă de iazuri, care acumulează 1,2 milioane mc. de apă. Industria fălticeneană actuală (mobila, sticla, textile, procesare alimentară), nu mai produce o cantitate îngrijoratoare de noxe. Se evidenşiază totuşi în atmosferă cantităţi mici de praf, cenuşă, rumeguş, fibre textile, gaze de eşapament, gaze rezultate de la încălzirea locuinţelor. Se simte acut nevoia construirii unei şosele de centură pentru reducerea poluării aerului cât şi a celei fonice. Faţă de măsurătorile efectuate în octombrie 2002, care s-au încadrat sub limitele maxime admise de standardele europene, în martie 2005 mediile concentraţiilor pentru poluanţii deja menţionaţi nu depăşesc valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane. În ceea ce priveşte pulberile, chiar dacă nu au fost depăşiri ale valorilor limită pentru protecţia sănătăţii, specialiştii suceveni au arătat că în condiţiile carosabilului uscat şi încărcat cu praf, lipsa unei turbulenţe atmosferice şi traficul rutier sunt factori care pot favoriza creşterea concentraţiilor de pulberi.
 • Primăria Fălticeni şi SC GOSCOM au implementat programul de colectare selectivă a deşeurilor, având drept scop modernizarea sistemului de colectare, transport, colectarea selectivă a gunoiului menajer şi a sistemului de curăţenie stradală a municipiului (au fost achiziţionate 100 eurocontainere – valoare 2222, 2 Euro, fonduri asigurate din bugetul SC GOSCOM; 12 eurocontainere pentru hârtie – valoare 1000 Euro, fonduri proprii GOSCOM; achiziţionare autogunoieră compactoare – valoare 37.500 Euro;
 • în colaborare cu Compartimentul mass-media, a fost realizată şi susţinută ocampanie de informare, educare şi conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor (proiectul a avut o valoare financiară de 500 Euro, finanţat cu sprijinul SC GOSCOM SA şi SC COREMAT SRL. Câteva mii de pliante cu informaţii despre colectarea selectivă au fost împărţite în cadrul asociaţiilor de proprietari iar în cadrul şcolilor şi liceelor s-a derulat concursul „Lecţia de salubritate”, nouă copii fiind premiaţi pe data de 1 iunie; În perioada 15 mai – 1 iunie 2005, cetăţenii municipiului Fălticeni au fost rugaţi să completeze un chestionar privind colectarea selectivă a deşeurilor, participarea cetăţenilor fiind una benevolă.).

 

Campanie de informare, educare şi conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor