PROGRAM DE AUDIENŢE

Primar miercuri 10.00 – 13.00
Viceprimar marţi 10.00 – 13.00
Secretar joi 10.00 – 13.00

 

COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

Persoane de contact:

insp. superior Mihaela Dumitriu
inspector superior Rodica Ioniţă
cons.jr.Tărnăuceanu Anton Tiberiu

Camera 7

Program: 8.00 – 15.00

 • Deschiderea succesiunii la cerere
 • Publicarea cererii de schimbare de nume pe cale administrativă
 • Pierderea certificatelor
 • Înregistrarea noului născut
 • Eliberarea livretului de familie
 • Certificate internaţionale
 • Înregistrarea căsătoriei pentru un cetăţean străin
 • Înregistrarea decesului
 • Înregistrarea casatoriei

BIROUL FOND FUNCIAR

Persoane de contact:

consilier superior Gheorghiu Ioan
inspector superior Ancuţa Alecsiu
consilier superior Octavian Perju

Camera 11

Program: 8.00 – 16.00

 • Eliberarea adeverinţei pentru circulaţia juridică a terenului
 • Eliberarea titlului de proprietate

BIROUL REGISTRU AGRICOL

Persoane de contact:

insp. principal Feraru Ioan Gabriel
inspector superior Carmen Bălău

Camera 11

Program: 8.00 – 16.00

 • Eliberare adeverinţă pentru şomaj
 • Eliberare adeverinţă în vederea întabularii în cartea funciară
 • Eliberarea biletelor de proprietate pentru animale
 • Eliberarea certificatului de producător

SERVICIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ, AUTORITATE TUTELARĂ

Persoane de contact:

şef serviciu Rotaru Elena
referent Viorica Asofiei
inspector superior Elena Coţofrei
insp.as.Mihaela-Savetuca Pintea

Camera 1

Program: 8.00 – 16.00

 • Acordarea ajutorului social
 • Întocmirea dosarului de alocaţie copii
 • Acte pentru alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
 • Întocmirea dosarului pentru îndemnizaţia de naştere
 • Succesiuni pentru copii minori puşi sub interdicţie
 • Încadrarea în categoria persoanelor cu handicap pentru obţinerea facilităţilor acordate conform legii
 • Acte pentru a beneficia de masă la Cantina de ajutor social

CORP CONTROL COMERCIAL

Persoane de contact:

şef serviciu Iulian Moroşanu

Camera 28

Program: 8.00 – 16.00

Înfiinţare AF / PF (persoană fizică sau asociaţie familiară)

Obţinerea autorizaţiei de funcţionare a unui spaţiu comercial

COMPARTIMENTUL SPAŢIU LOCATIV

Persoane de contact:

inspector superior Marius Cireş
inspector Iulian Petru Bejenar

Camera 11

Program: 8.00 – 14.00

 • Atribuirea unei locuinţe
 • Vânzarea unei locuinţe proprietate de stat (sau trecută în proprietatea statului) către chiriaşul care a locuit în ea

SERVICIUL URBANISM

Persoane de contact:

şef serv. Urbanism Cătălin Fodor
inspector Doina Simerea
inspector Flavius Andrei Gagiu
referent Constantin Cîrjă

Camera 9

Program: 8.00 – 16.00

 • Obţinerea certificatului de urbanism
 • Eliberarea autorizaţiei de construire în vederea amplasării unui panou firmă
 • Eliberarea autorizaţiei de construire la o şarpantă de blocuri de locuinţe
 • Obţinerea autorizaţiei de desfiinţare
 • Eliberarea certificatului de urbanism în vederea obţinerii avizelor de funcţionare
 • Concesionarea directă de terenuri aparţinând statului român
 • Concesionarea prin licitaţie publică de terenuri aparţinând statului român
 • Eliberarea autorizaţiei de construire pentru realizare gol acces din exterior
 • Eliberarea autorizaţiei de construire pentru realizare gol acces din interior
 • Eliberarea autorizaţiei de construire pentru realizare împrejmuiri
 • Obţinerea certificatului de nomenclatură stradală