Conform Normelor Metodologice din 26 august 2005 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii lista certificatelor de urbanism si lista autorizatiilor de construire/desfiintare este publica.
Astfel in art.4 se precizeaza: „Transparenta procesului de autorizare – atât la nivelul certificatului de urbanism, cât si al autorizatiei de construire/desfiintare – se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunostinta publicului a listei actelor emise de catre autoritatile administratiei publice, precum si prin asigurarea accesului solicitantilor la informatii privind emiterea acestora, în conditiile prevazute la art. 37 si art. 53.”

Certificate de urbanism emise

anul 2015

anul 2014

anul 2013

anul 2012

anul 2011

anul 2010

anul 2009

anul 2008

anul 2007

anul 2006

anul 2005

anul 2004

Autorizatii de construire emise

anul 2015

anul 2014

anul 2013

anul 2012

anul 2011

anul 2010

anul 2009

anul 2008

anul 2007

anul 2006

anul 2005

anul 2004