Serviciul de Taxe si Impozite al Primariei Falticeni va incepe colectarea impozitelor si taxelor locale aferente acestui an incepand de joi, 7 ianuarie 2016.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru intregul an, cumulat pentru fiecare categorie de impozit, de catre persoanele fizice si juridice, pana la data de de 31 martie 2016, se acorda o bonificatie de 10%. Pana in ultima zi a lunii martie trebuie achitata integral si taxa pentru locul de parcare de resedinta. Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport, datorat bugetului local de catre contribuabilii persoane fizice si juridice, de pana la 50 de lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata fara bonificatie.