Bugetul pe 2016 supus consultarii publice pana pe 15 ianuarie

Pe data de 29 decembrie 2015, Primaria Falticeni a publicat pe pagina web (falticeni.ro), proiectul bugetului local pentru anul 2016. Documentul va fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului Local Falticeni in sedinta ordinara din luna ianuarie. Propunerile de imbunatatire ale proiectului de buget pot fi transmise Primariei Falticeni pana pe data de 15 ianuarie, pe adresa postala: UAT Municipiul Falticeni nr. 13, sau pa adresa de email falticeni@falticeni.ro.

Impozitele si taxele locale aferente anului 2016 se platesc incepand de joi, 7 ianuarie 2016

Serviciul de Taxe si Impozite al Primariei Falticeni va incepe colectarea impozitelor si taxelor locale aferente acestui an incepand de joi, 7 ianuarie 2016.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru intregul an, cumulat pentru fiecare categorie de impozit, de catre persoanele fizice si juridice, pana la data de de 31 martie 2016, se acorda o bonificatie de 10%. Pana in ultima zi a lunii martie trebuie achitata integral si taxa pentru locul de parcare de resedinta. Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport, datorat bugetului local de catre contribuabilii persoane fizice si juridice, de pana la 50 de lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata fara bonificatie.