Ședinţa ordinară a Consiliului Local Fălticeni – Februarie 2016

Luni, 29 februarie 2016, de la ora 14.00, va avea loc şedinta ordinară a Consiliului local pe luna februarie. Consilierii locali vor avea pe masa de lucru 12 proiecte de hotărâre.

Proiectul ordinii de zi:

1.Procesul – verbal al sedintei din data de 29.01.2016;

2.Proiect de hotarare privind repartizarea prin închiriere a unei locuinte pentru tineri destinate închirierii – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului solicitantilor privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

4.Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul actiunilor din domeniul culturii în Municipiul Falticeni pentru anul 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

5.Proiect de hotarare privind aprobarea unor schimburi de locuinte pentru tineri, destinate închirierii – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

6.Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

7.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

8.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei personalului didactic si didactic auxiliar pentru luna IANUARIE 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

9.Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice deschise pentru achizitionarea de imobile (apartamente/garsoniere) de pe raza municipiului Falticeni, precum si aprobarea documentatiei corespunzatoare – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

10.Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor imobile care apartin domeniului privat al Municipiului Falticeni – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

11.Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Inventarului bunurilor care apartinând domeniului public al municipiului Falticeni, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea nr. 101/27.11.2008- initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

12.Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatilor de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor identificate, precum si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

13.Proiect de hotarare privind aprobarea calitatii de partener a Municipiului Falticeni în organizarea Concursului “ Personalitati falticenene – Artisti plastici” care se va desfasura în cursul lunii martie 2016 – initiator, primar – prof. Gheorghe Catalin Coman;

14.Adresa membrilor fondatori ai Fundatiei Culturale “Ion Irimescu” si legatarilor testamentari ai maestrului Ion Irimescu înregistrata sub nr. 4521/23.02.2016.

15.Adresa Fundatiei Caritatea Bucuresti înregistrata sub nr. 4259/18.02.2016.

16.Solicitarea numitei Grumăzescu Niculina înregistrata sub nr. 3445/10.02.2016.