Pregătirea şcolară şi profesională în municipiul Fălticeni, se realizează în:

  • Colegiul Naţional „Nicu Gane” (profil real – umanist)
  • Grupul şcolar „Mihai Băcescu” (profil textil)
  • Colegiul Agricol Fălticeni
  • 4 şcoli generale
  • 13 gradiniţe (o gradiniţă particulară)
  • Centrul de plasament copii instituţionalizaţi
  • Şcoala ajutatoare deficienţi recuperabili
Nr. cadre didactice:
educatoare 44
învaţători şi profesori şcoli generale 239
profesori unităţi liceale 253
TOTAL 536

Nr. elevi:

preşcolari 847
elevi învatamânt primar şi gimnazial 3639
elevi, învăţământul liceal şi profesional 3999
TOTAL 8485

Unităţile de învăţământ din municipiu sunt angajate în promovarea politicilor educaţionale compatibile cu cele ale ţărilor Uniunii Europene. Se derulează proiecte comunitare (ex. Leonardo da Vinci), care vor sprijini dezvoltarea de cunoştinţe, aptitudini şi competenţe care să favorizeze exersarea unui comportament civic activ şi creşterea capacităţii de inserţie profesională.